Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ) διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 10.000 τ.μ. περίπου, όπου και φιλοξενείται το σύνολο των δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένων και των δυο παραγωγικών της μονάδων: Τυποποίησης & συσκευασίας μαστίχας, Παρασκευής των προϊόντων ΕΛΜΑ και απόσταξης μαστιχελαίου.
Ακόμη, στα πλαίσια της οργάνωσης και υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής συντηρούνται, συμπληρωματικά των παραπάνω υποδομών, πλήθος ιδιοκτητών αποθηκευτικών χώρων, λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων και κτημάτων στη νότια Χίο. Οι υποδομές της Ε.Μ.Χ (ακίνητα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις) την καθιστούν ως τον σημαντικότερο οικονομικό Οργανισμό στο νησί.
Τα γραφεία και η Διοίκηση στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Χίου, στην οδό Κ. Μονομάχου 1.

Εργοστάσιο Μαστίχας

Αμέσως μετά τον πρώτο καθαρισμό της μαστίχας από τους ίδιους τους παραγωγούς, αυτή παραδίδεται στο εργοστάσιο μαστίχας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, όπου και γίνεται η ταξινόμηση της μαστίχας σε κατηγορίες (ανάλογα με το μέγεθος του κόκκου), το πλύσιμο και το στέγνωμα των κόκκων, ο τελικός καθαρισμός και η συσκευασία της. Από το 2010 το εργοστάσιο της μαστίχας λειτουργεί σε νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίον του εργοστασίου τσίχλας στην περιοχή της Καρδαμάδας Χίου.

Εργοστάσιο Τσίκλας

Το εργοστάσιο τσίκλας βρίσκεται σε απόσταση 6 χλμ. περίπου από την πόλη της Χίου, στην περιοχή Καρδαμάδα. Εκεί παρασκευάζονται και συσκευάζονται όλα τα προϊόντα ΕΛΜΑ. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί επίσης και η μονάδα παρασκευής του μαστιχελαίου, μέσω απόσταξης. Το 1955 η ΕΜΧ ξεκίνησε το σχεδιασμό της πρώτης τσίκλας με φυσική μαστίχα Χίου και το εργοστάσιο τσίκλας ετέθη σε λειτουργία 2 χρόνια αργότερα. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του παρήγαγε 8 τόνους τσίκλας ΕΛΜΑ (Ελληνική Μαστίχα), ενώ το 1962 η παραγωγή ανέβηκε στους 65 τόνους και το 1986 έφτασε τους 200 τόνους.
Η παραγωγή της τσίχλας ξεκινάει με την ανάδευση των άυλων, με συγκεκριμένους παραμέτρους όσον αφορά θερμοκρασία, χρόνους ανάμιξης κτλ. Η ελαστική ζύμη που παράγεται, προωθείται σε ειδική μηχανή χάραξης, όπου μορφοποιείται σε συγκεκριμένες διαστάσεις, αυτές που ορίζει το βάρος και οι διαστάσεις του τελικού κουφέτου. Αμέσως μετά οι διαμορφωμένοι πυρήνες στεγνώνουν σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών (θερμοκρασίας, υγρασίας) προτού οδηγηθούν στις κουφετιέρες για την τελική φάση της επικάλυψης.