Φορέας

Φορέας

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ) ιδρύθηκε το 1938 βάσει του Νόμου 1390, είναι Αναγκαστικός Συνεταιρισμός και αποτελεί το φορέα αποκλειστικής διαχείρισης της φυσικής μαστίχας Χίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί την συλλογική έκφραση 20 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών των 24 Μαστιχοχωρίων που βρίσκονται στην νότια Χίο. Σήμερα, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αριθμεί 4.543 φυσικά μέλη και είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε μέγεθος οργανισμούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενώ παράλληλα θεωρείται συνεταιρισμός – πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι δραστηριότητες

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.) έχει ως κύρια δραστηριότητα της την συλλογή, επεξεργασία και εμπορία φυσικής μαστίχας και την παραγωγή και εμπορία προϊόντων μαστίχας. Η εμπορική της δραστηριότητα είναι κυρίως εξαγωγική αφού περίπου το 70% της ετήσιας παραγωγής της μαστίχας Χίου προωθείται στις αγορές του εξωτερικού. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι τα σημαντικότερα προϊόντα της Ε.Μ.Χ είναι προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).

Οι κύριες επιχειρηματικές και συνεταιριστικές της δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Παραλαβή, καθαρισμός, επεξεργασία, διαχωρισμός και συσκευασία της φυσικής μαστίχας.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων μαστίχας (τσίχλες ΕΛΜΑ, μαστιχέλαιο, κάψουλες κλπ).
 • Συντονισμός και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας που αφορά στο μαστιχόδενδρο, στις ιδιότητες, στις δράσεις και στις χρήσεις της μαστίχας.
 • Προώθηση των εγχώριων και εξαγωγικών πωλήσεων και ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας με συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές και άλλες πρακτικές που συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
 • Ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος, μέσω προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης.
 • Κατοχύρωση του σήματος γνησιότητας της μαστίχας και διασφάλιση της έναντι προϊόντων νοθείας, που κατά καιρούς κυκλοφορούν.
 • Πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών μελετών από Πανεπιστημιακά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού για τις ιδιότητες και τα οφέλη της μαστίχας.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, που θα στηρίζονται στις αποδεδειγμένες κλινικά ιδιότητες.
 • Παροχή συμβουλευτικής και υλικής υποστήριξης στους μαστιχοπαραγωγούς.
 • Διασφάλιση διάφορων κατοχυρώσεων της μαστίχας διεθνώς.
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας για την υπαγωγή της Ε.Μ.Χ. σε επενδυτικά, αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.
 • Διαχείριση ζητημάτων, που αφορούν στην νομική προστασία της μαστίχας και των σχετικών εμπορικών σημάτων σε συνεργασία με νομικά γραφεία.
 • Διατήρηση άριστου πεδίου συνεργασίας με την τοπική κοινωνία σε ευαίσθητους τομείς όπως αυτών της παιδείας, του πολιτισμού και της πολιτικής προστασίας.
 • Από το 2014 αποτελεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών με την επωνυμία ΚΕΑ Χίου Μαστιχοπαραγωγών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσφέρει στους παραγωγούς υπηρεσίες όπως επιστροφή ΦΠΑ αγροτικών προϊόντων και υποβολή δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης.
 • Πρακτόρευση της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και Αγροτικής Ασφαλιστικής στο Νομό Χίου.
 • Παροχή λογιστικών υπηρεσιών στους Α’ βάθμιους Συνεταιρισμούς – μέλη της.
 • Εμπόριο λιπασμάτων.

Επενδύσεις 

Με την λήξη της προηγούμενης δεκαετίας πραγματοποιήθηκε μια συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ.), γεγονός που συντέλεσε στη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων, που οδήγησαν και πάλι τον Οργανισμό στην κερδοφορία και την ανανέωση.

Η ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας ΜEDITERRA A.E και η παράλληλη έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων mastihashop έδωσαν μια νέα ώθηση στο προϊόν μαστίχα που σταδιακά έγινε μια φρέσκια, διαφορετική πρόταση ευημερίας που κυκλοφόρησε ευρέως στην Ελληνική αγορά και μύησε το ελληνικό καταναλωτικό κοινό στις ποικίλες χρήσεις του, παρέχοντάς του προστιθέμενη αξία.

Η ένταξη της Ε.Μ.Χ. σε μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα βοήθησε τον Οργανισμό, να πραγματοποιήσει ταχύτατα και με ασφάλεια μεγάλα επενδυτικά έργα που θα τον βοηθήσουν να φτάσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων και επιδόσεων ικανών να διασφαλίζουν το παρόν και το μέλλον των μαστιχοπαραγωγών. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Μ.Χ. εντάχθηκε σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και την Ελλάδα και ίδρυσε σύγχρονες εγκαταστάσεις τόσο η ίδια για την διαχείριση, επεξεργασία και τυποποίηση της φυσικής μαστίχας όσο και η θυγατρική της για την παραγωγή ζαχαρωδών και άλλων παραδοσιακών προϊόντων. Αυτές οι επενδύσεις σαφώς συνέβαλαν στην ενίσχυση του εταιρικού προφίλ του Οργανισμού που έχει πλέον περάσει σε μια περίοδο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός της υπογραφής Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ε.Μ.Χ. και του πολιτιστικού ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς για την ίδρυση «Μουσείου Μαστίχας» στη Χίο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το Μουσείο Μαστίχας Χίου χωροθετείται στη Νότια Χίο, στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων και θα εγκατασταθεί σε αυτό η μόνιμη έκθεση που θα πραγματεύεται τη Μαστίχα Χίου ως μοναδικό προϊόν.

Η δημιουργία και η λειτουργία του Μουσείου Μαστίχας στη Χίο αποσκοπεί στη διάσωση της τεχνικής της παραδοσιακής καλλιέργειας, στην προβολή του προϊόντος και της μοναδικότητας του, στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και του αγροτουρισμού στο νησί της Χίου, συνδέοντας τα σημεία του τοπίου και τα μνημεία του με τον πολιτισμό της μαστίχας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. 

Διακρίσεις

Στη Συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έλαβε χώρα στις 26/11/2014, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, εγκρίθηκε η πρόταση υποψηφιότητας για εγγραφή της «μαστίχας Χίου», ως πολιτισμικού αγαθού, στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, απέσπασε το Μάρτη του 2013 το Α΄ Βραβείο στην κατηγορία Πρωτογενούς Τομέα στα πλαίσια του εξαγωγικού Συνεδρίου Greek Exports Forum 2013 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, κερδίζοντας έτσι την αναγνώριση ως συνεταιρισμός-πρότυπο, με ιδιαίτερα επιτυχημένη εξαγωγική στρατηγική και αντιστοίχως επιτυχημένα αποτελέσματα.

Το Εθνικό Βραβείο «Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας» για το έτος 2012, απέσπασε η συμμετοχή της Ένωσης Μαστιχοπαργωγών Χίου στο διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας που συντόνισε στην Ελλάδα το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το επιχειρηματικό έργο που παρουσίασε η Ε.Μ.Χ και για το οποίο βραβεύτηκε είναι η ίδρυση της θυγατρικής της εταιρίας Mediterra S.A. και η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων mastihashop με στόχο την προβολή και προώθηση προϊόντων μαστίχας σε όλο τον κόσμο.

Η τσίχλα ΕΛΜΑ classic το 2011 απέσπασε το βραβείο ανώτερης γεύσης – superior taste award από το έγκυρο International Taste and Quality Institute (ITQI). Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς αναγνωρίζεται η ποιοτική ανωτερότητα των προϊόντων .

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από σεφ και γευσιγνώστες επιλεγμένους από τις 13 πιο αναγνωρισμένες λέσχες μαγείρων της Ευρώπης. Οι Chefs και οι Sommeliers αποφασίζουν για την γευστική ποιότητα των προϊόντων βασιζόμενοι αποκλειστικά στην γεύση τους αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι ίδιοι δεν έχουν οπτική επαφή με τα τρόφιμα.

Στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ως ασφαλιστικό πρακτορείο απένειμε η Συνεταιριστική Ασφαλιστική το β΄ βραβείο «Αύξησης παραγωγής 2011».

Η μαστίχα Χίου βραβεύτηκε στην 1η Διαδραστική Πολυέκθεση «Γεύσεις & Ζωή» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 8-11 Απριλίου 2010 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως το πιο παραδοσιακό προϊόν. Παραδοσιακό διότι προέρχεται από ελληνικές πρώτες ύλες, βασίζεται σε παραδοσιακή ελληνική συνταγή και αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τα ήθη, τα έθιμα και την γαστρονομική κουλτούρα του τόπου προέλευσής του.

Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και τυποποίηση απένειμε το 2007 στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου τη διάκριση πρότυπου επιχειρηματία.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ στην 67η Δ.Ε.Θ. το 2002 απένειμε στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έπαινο για την πολυετή επιχειρηματική της δράση και την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων μαστίχας.

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου απέσπασε το 1ο βραβείο διαφημιστικής δημιουργίας στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ ελληνικής διαφημιστικής δημιουργίας 1993 για το τηλεοπτικό σποτ της, «ΕΛΜΑ – δεν αρκεί να μασάς».

Τον Ιανουάριο του 1992 το Επιμελητήριο Χίου απένειμε στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου το μετάλλιο του με ευχαριστίες για την πολύπλευρη συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νομού της Χίου.

Το 1980 το Υπουργείο Γεωργίας βράβευσε την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για το ενδιαφέρον και την πολύτιμη συμβολή της στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με το έργο της στον τομέα της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας της μαστίχας.

Ο Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων, απένειμε το 1967 στον κύριο Γεώργιο Σταγκούλη, πρώτο Πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου τον «χρυσόν σταυρόν του ημέτερου τάγματος Γεωργίου του Α’»

Η θυγατρική της ΕΜΧ, Μεντιτέρρα Α.Ε. και τα καταστήματα της MastihaShop έχουν αποσπάσει πληθώρα βραβεύσεων.