Νέα για τους Παραγωγούς
Νέα για τους Παραγωγούς

Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2018

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για το 2018, ότι η υποβολή τους έχει ξεκινήσει (καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:30) και θα ολοκληρωθεί στις 10 Oκτωβρίου.Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στο 22710.21001 εσωτ. 209, 225, 291.

Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2018

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για το 2018, ότι η υποβολή τους έχει ξεκινήσει (καθημερινά από τις 8:30 έως τις 15:00) και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στο 22710.21001 εσωτ. 209 & 216.. Βρείτε…

Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελαιοκαλλιέργειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Στα πλαίσια της Δράσης Γiii: «Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας i) Νέες Τεχνικές κλαδέματος των ελαιόδεντρων & αξιοποίηση προϊόντων κλαδέματος για αύξηση της οργανικής ουσίας ii) Νέες τεχνικές διαχείρισης εδάφους και αύξησης της οργανικής ουσίας αυτής» του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ)…

Ενστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2017

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των απορριπτόμενων αιτήσεων εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2017 στους κατά τόπους συνεταιρισμούς καθώς και στα κεντρικά γραφεία της. Η υποβολή των σχετικών ενστάσεων θα πραγματοποιείται από τους παραγωγούς στα γραφεία της ΕΜΧ εντός δέκα (10) εργάσιμων…

Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2017

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για το 2017, ότι η υποβολή τους έχει ξεκινήσει (καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:30) και θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στο 22710.21001 εσωτ. 209, 225, 291.

Hμερίδα Προγράμματος Ελαιουργικών Φορέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Στα πλαίσια των Δράσεων Βiv: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικής Καλλιέργειας με πιστοποίηση παραγωγών», Γiii: «Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας» και Εi: «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση» του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών…

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία Μεταβίβασης των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, για το έτος 2017. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση για τη μεταβίβαση δικαιώματος, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΜΧ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30π.μ έως…

Υποβολή Αιτήσεων ΕΑΕ

Ξεκινήσε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων EAE 2017 Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2017, Οικονομικής Ενίσχυσης Μαστίχας και Δηλώσεων ΕΛΓΑ. Για περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς ημέρες και ώρες προσέλευσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ή…