Η Μαστίχα στον Κόσμο

Φωτογραφικό Υλικό - Η Μαστίχα στον Κόσμο

Η μαστίχα γνωρίζει άλλους πολιτισμούς, γίνεται κτήμα όλων, φεύγει από τα στενά σύνορα του γενέθλιου τόπου της, ταξιδεύει.