Sakız Adası Mastihası, Menşei Korumalı Ürün

Sakız AdasıMastihası, Menşei Korumalı Ürün

Avrupa Birliği 1992 yılında tarım ürünlerinin menşei korunması için 2081/92 sayılı yönetmeliği (510/2006 ile değiştirilmiştir) kabul etmiştir.

‘Menşei Korumalı Ürün’ bir bölgenin adı, belirli bir yer veya istisnai durumlarda bir ülkenin adıdır. Bir tarım ürününü ya da belirli bir gıdayı o bölgeden, yeri veya ülke menşei tanımlamak demektir. Kalite ve doğal özellikleri beşeri faktörlerle sınırlandırılmış coğrafi bölgede yer alan üretim, değişim ve süreç dahil, ağırlıklı veya münhasıran coğrafi çevreden kaynaklanmaktadır. Sakız AdasıMastihası 1997 yılından bu yana, Avrupa Birliği 123/1997 sayılı yönetmeliği (L0224/24-1-97) gereği Menşei Korumalı Ürün olarak belirlenmiş ve tescil edilmiş olup, Topluluğun Menşei Korumalı Ürünler listesinde yer almaktadır. 

Tüm Menşei Korumalı Ürünler PDO damgasını içermektedir. 

Tarım ürünleri ve gıdalar için PDO tayini, üreticilere özellikler sunan ürünlerini tanıtma kolaylığı, diğer yandan da tüketicilere kaliteli, üretimi garantili olan ve coğrafi kökeni belirli ürünler satın almayı sağlar. 

PDO’ya kayıtlı isimler doğrudan veya dolaylı olarak ticari kullanıma, yanı sıra yanlış, taklit, kinaye, yanıltıcı göstergeye karşı korumalıdır. Ayrıca kayıtlı isim ürünün gerçek menşei hakkında halka yanlış bilgi veren herhangi başka bir uygulamaya karşı korur. 

Avrupa Birliği Menşei Korumalı Ürünler dışında ‘Coğrafi yeri korumalı’ ve ‘Geleneksel özel garantili’ ürünler yönetmeliklerini yürürlüğe koymuştur.

Daha ayrıntılı olarak:

‘Coğrafi yeri korumalı’ bir bölgenin adı, belirli bir yer veya istisnai durumlarda bir ülkenin tarım ürününü tanımlamak veya bir gıdanın menşeini belirlemek için kullanılan adıdır. Kalitesi, ünü veya başka bir özelliği tanımlanan coğrafi bölge sınırları içinde üretim ve işlem ya da değişim yapılmaktadır.  

‘Geleneksel özel garantili’ ürünler, özellikle değişime uğramış, bileşimi ve hazırlanışı tarihe, çağlara dayalı, gelenek ve göreneklere göre yapılmış, üreten halkın kökenlerine dayanan ürünlerdir. Bu ürünler Avrupalıların gelenek ve yemek kültürüne dayalı, ekim alanlarının toprak ve iklim koşullarına göre özel üretim ve değişime dayanan ürünlerdir.