Kuruluş

Kuruluş

Sakız Adası Mastiha Üreticileri Birliği, 1390 no’lu Kanun gereğince, 1938 yılında kurulmuş bir kooperatif olup, Yunanistan ve yurtdışında Sakız Adası doğal çam sakızının özel yönetimini üstlenmiştir. Sakız adası güneyinde bulunan 24 Mastiha üreten köyde (Mastihohoria) kurulan 20 kooperatifin toplu temsilcilik organıdır.   

Bugün, Sakız Adası MastihaÜreticileri Birliğiyaklaşık4.850üyesi olan ve Kuzey Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren en büyükkuruluşlardan biridir.

Faaliyetler

Temel iş ve kooperatif faaliyetleri:

  1. Tarımsal üretim organizasyon ve yönetimi idare etmek.
  2. Mastiha üretici-ortaklara sunulan destek.
  3. Mastiha ve ilgili ticari markalarınyasal korunmasına ilişkin konularla ilgilenmek.
  4. Sakız ağacı, özellikleri, etkileri ve kullanımı üzerine yapılan bilimsel araştırmaları destek ve koordine etmek.
  5. Doğal Mastihayı temizleme, paketleme ve pazarlamanın yanı sıra ELMA marka ürünlerin tasarım, üretim ve pazarlaması.  
  6. Yeni ürün araştırma ve geliştirme.
  7. Mastiha ürünlerinin üretim ve pazarlaması (Mastihayağı, Mastihayağı aroması, Mastiha tozu, Mastiha suyu).

Mastiha Üreticileri Birliği, doğal Mastiha, Mastihayağı ve suyu, Mastiha tozu ve ELMA marka damla sakızlarını üretir. Mastihanın yıllık üretiminin %65’i dış pazarlara ihraç edilmektedir.

Birliğin başlıca ürünlerinin Menşei Koruması Tasdik (MKY) edilmiş ürünler olması da dikkat çekicidir.  

Yatırımlar

Geçtiğimiz on yılın sonunda ve tüm çabalardan sonra, Sakız Adası Mastiha Üreticileri Birliği yenileme politikasının ilk aşamasını tamamladı. Dernek yeniden kar etmek ve yenilenmek için gerekli koşulların oluşturulmasında etkili oldu.

Bugün, Birliğin Yönetimi, 10.000.000 € tutarındaki bütçeyi, orta vadeli kalkınma planı ve yapılandırma temel kuralları için onaylamış bulunmaktadır. Uygulama, Derneği hızla ve güvenle daha yüksek seviye ve performansa götürecek, böylelikle sakız üreticilerinin mevcutdurumu ve geleceği garanti altına alınmış olacaktır.   

Bu kapsamda, sakız fabrikası yakınlarında, Sakız Adası Kardamada yöresinde, Mastiha Üreticileri Birliği’nin yeni üretim tesisleri kurması önemli bir katkıdır.  

Ayrıca, 21.09.2009 tarihinde imzalanan işbirliği Mutabakat Zaptı, turizm sektörünün eş-finansmanlı projeler kapsamında, Sakız Adası’nda “Sakız (Mastiha) Müzesi” açılmasını amaçlamaktadır. 

Sakız Adası’nda, yeni “Mastiha Müzesi”nin oluşturulması ve işletilmesi, geleneksel üretim tekniğinin korunmasını, ürünün tanıtılması ve benzersizliğini, adada kültürel turizmin ve agroturizmin gelişmesini sağlayarak, sakız kültürünü manzara ve anıtlarla ilişkilendirerek, yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve ekonomisinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.