İnsanlarımız

İnsanlarımız

1938 yılından bu yana, Sakız Adası Mastiha Üreticileri Birliği’nin kurucu tüzükteki ana hedeflerinden biri : “Sakız Adası Mastihasının yaşam boyu sistematik şekilde işlenmesi ve toplu dağıtımı, her türlü hizmet sunularak Mastiha üreticilerinin yaşam kalitesinin arttırılması ve ekonomik açıdan teşvik için üye kooperatiflerle işbirliği yapmaktır”. 

Bugün, Dernek 20 Asil Derecedeki Mastikohoria Kooperatiflerine bağlı, yaklaşık 5.000 üye çiftçi ailesini temsil eder. 

Sakız Adası MastihaÜreticileri Derneği Yönetim Kurulu Konseyi dokuz kişi tarafından yürütülür. Üyeleri ise her dört yılda bir yapılan Genel Kurul seçimlerinde belirlenir.  

Genel Kurul, Derneğin başlıca organıdır ve 90 temsilci tarafından seçilen 20 Asil Derece Kooperatif üyelerinden oluşmaktadır; bunlar, olağanüstü koşullar dışında, yılda bir kez toplanır. 

Aslında, Asil Derecedeki kooperatifler sakız üretimini ana meslek edinen ya da ikinci uğraş olarak yapan tüm tüzelkişilerden oluşmaktadır. Her Mastiha üreticisininait olduğu Asil Derece Kooperatif temsilcilerini seçme hakkı vardır. Dört yıllık süre içinde teslim ettiği Mastiha miktarına bağlı olarak 0 - 3 oy kullanma hakkı bulunmaktadır.

Kooperatiflere göre üretici sayısı

AGIOS GIORGIS 202
ΑRMOLIA 213
ELATA 100
EXO DIDIMA 37
KALAMOTI 310
ΚΑLIMASSIA 575
ΚΑΤΑRAKTIS 165
ΚINI 229
LΙTHI 99
ΜΕSSA DIDIMA 310
ΜΕSTA 70
ΜIRMIGI 78
ΝΕΝITA 421
ΝΕΟCHORI 670
ΟLIMPI 189
PATRIKA 158
PIRGI 438
THOLOPOTAMI 252
VESSA 57
VOUNO & FLATSIA 277
TOTAL 4850

 

Mastiha Üreticilerine Sunulan Hizmetler

Mastihohoria sakinlerinin çoğunluğu profesyonel üretici-çiftçi değildir. Son yıllarda, Mastiha fiyatının artışı daha fazla genç insanın dikkatini ve giderek üretim için ilgisini çekti. Günümüzde, çok az sayıda ekilmemiş ağaç bulunmakla beraber, sürekli yenileri dikilmekte, böylelikle Sakız Adası güney kırsalına yeni bir ivme kazandırılmaktadır. 

Sakız Adası Mastiha Üreticileri Derneği’nin temel rolü, üreticilerine tüm alanlarda tam destek sağlamak ve her zaman çıkarları doğrultusunda hareket etmektir. Üreticilerin, 20 Asil Derece Kooperatiflerine, idari ve jeoteknik destek vererek sadece Mastiha üreticilerini değil aynı zamanda Mastiha üretimini de korumaktır.  

Sakız Adası Mastiha Üreticileri Derneği, özellikle, idari destek hizmetleri kapsamında:

 • Kooperatiflerin faaliyetlerinin gelişimini sağlar.
 • Ulusal alanda veya AB yoluyla seçilen kalkınma programlarını uygular ve katılır.
 • Kooperatif ve üyelerine Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Sübvansiyonları (arazi, büyükbaş, koyun ve keçi),  zeytinyağı sübvansiyonu, çiftçilerin KDV iadesi, zeytin sineği azaltılması v.s. konularında muhasebe ve finansal hizmetler sunar.
 • Gübre, beyaz toprak v.s. temini için ortaklara her tür yardımı sağlar.
 • Sigorta şirketleri temsilcisi olarak, AGROTIKI ASFALISTIKI & SYNETERISTIKI (Tarım Sigortaları & Kooperatifi) ve üreticiler arasında sigorta poliçeleri düzenler. 
 • Tarımsal sanayi için, AB tarafından düzenlenmiş ve ulusal kararlarla alınmış, özel sübvansiyon ve yardımların bilgisini aktarır.   

Sakız Adası Mastiha Üreticileri Derneği’nin üyelerine desteği çok yönlüdür. 

Özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Modern üretim yöntemleri ve yetiştirme teknikleri konularında projelerin programlanması, organizasyonu ve uygulanması. 
 • Mastiha ve diğer ürünlerinin kalite kontrolüne katılma ve izleme.
 • Sakız ağacı hastalıkların ve zarar veren unsurların Benakio Fitopatoloji Enstitüsü ve Selanik Aristo Üniversitesi işbirliği ile incelenmesi ve rasyonel tedavi için araştırma yapılması. 
 • Sakız ağacı beslenme ihtiyaçlarının incelenmesi ve Selanik Aristo Üniversitesi Toprak Bilimi Laboratuarı işbirliği ile bu beslenme ihtiyaçlarının nicel ve nitel etkileri için gübreleme programı belirlenmesi.
 • Yanya Üniversitesi moleküler biyoloji laboratuvarı ve Selanik Aristo Üniversitesi işbirliği ile Mastiha genetik çeşitlerini moleküler yöntemlerle tanımlama girişimleri.
 • Sakız ağacı yayılma yöntemleri araştırması ve Sakız adası Mastiha Üreticileri Derneği’nin Selanik Aristo Üniversitesi işbirliği ile fidanlık oluşturma olasılığının incelenmesi.
 • Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanlığı ile Sertifikasyon ve Tarım Ürünleri Denetim Kurulu işbirliği Agro 2.1, Mastiha ağacı üretim sertifikasyonu, 2.2 (Entegre Ürün Yönetim Sistemi) tasdik olasılığı araştırması.
 • Tarım Kalkınma ve Gıda Bakanlığı işbirliği ile Mastiha ağacı üretimi için spektrumu etkin onaylanmış bitki ilaçlarının araştırılması.