Μαστιχόδενδρο

Φωτογραφικό Υλικό - Μαστιχόδενδρα

Ο φακός εστιάζει στις ανοιχτές πληγές , που θα κλείσουν σιγά- σιγά θεραπευμένες, στο βαθύ πράσινο του φυλλώματος, στη μυστηριακή σκιά, στις ευθυγραμμισμένες φυτείες, στην Χιώτικη ύπαιθρο, που φύει και φιλοξενεί το δέντρο της μαστίχας.