Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ
9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Με το παρόν ψήφισμα ομόφωνα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Μ.Χ μεταφέροντας το αίτημα των χιλιάδων Μαστιχοπαραγωγών και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή έχει ήδη εκφραστεί μέσω των επισήμων Φορέων της, απαιτούμε τη διατήρηση του Αναγκαστικού Νόμου 1390/1938.

Η διατήρηση του Αναγκαστικού Νόμου διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος της μαστίχας Χίου και εξασφαλίζει τα συμφέροντα των παραγωγών, ανταποκρινόμενος πλήρως στον αρχικό σκοπό της θέσπισής του, που ήταν η επιτακτική ανάγκη για την προστασία των Μαστιχοπαραγωγών -και δη των μικροπαραγωγών- έπειτα από μία περίοδο έντονης κρίσης, εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας σε βάρος τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε μεταβολή επί του ισχύοντος νομικού πλαισίου θα είναι καταστροφική για τον Μαστιχοπαραγωγό και κατ’ επέκταση για την οικονομία και την κοινωνία του  ακριτικού νησιού μας.

Η Μαστίχα Χίου, είναι πολύτιμή, είναι μοναδική, είναι κατεξοχήν εθνικό εξαγωγικό προϊόν και χρήζει προστασίας από όλους εκείνους, εκτός και εντός συνόρων,  που προσδοκούν στην δημιουργία βραχυπρόθεσμων κερδών.

Ζητάμε από την Ελληνική Πολιτεία να προφυλάξει τη μαστίχα και τους χιλιάδες  παραγωγούς της, μέσω της θωράκισης του θεσμικού ρόλου της ΕΜΧ, με τη διατήρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Καλούμε του Μαστιχοπαραγωγούς και ολόκληρη την Χιακή κοινωνία σε επαγρύπνηση και αγώνα!

 

     Ο Πρόεδρος της                                                                       Ο Γραμματέας της

   Γενικής Συνέλευσης                                                                    Γενικής Συνέλευσης

 Μιλτιάδης Σταυρινούδης                                                           Οδυσσέας Πιτσόλης